Úvodní strana    Produkce    E-shop    Pro školy    Profil    Kontakt

 
 
 

Výchova demokratického občana >>>

 
     

Multikulturní výchova >>>

 

Doporučujeme:

Učební pomůcky a texty k průřezovým tématům (RVP/ŠVP)

Povinnou a nedílnou součástí Školních vzdělávacích programů jsou průřezová témata. V rámci programů reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa; jsou důležitým formativním prvkem vzdělávání vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci pomáhají rozvíjet osobnost žáka.

Výchova demokratického občana

Tématické okruhy: Občan, občanská společnost a stát; Formy participace občanů v politickém životě; Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování.

Naše nakladatelství nabízí pomůcku vhodnou zejména pro projekty, příp. doplněk při „tradiční výuce“. Více...
Doporučujeme též využít Pracovní listy USA, které si můžete stáhnout zde (PDF; 1,2 MB). Pro školy je nabízíme zdarma.

Multikulturní výchova

Tématické okruhy: Kulturní diference, Multikulturalita

Naše nakladatelství nabízí k tomuto tématu řadu publikací. Více...

K dalšímu prohloubení (pro důkladnější a specifičtěji zaměřené projekty; pro výuku náboženství v rámci výchovy k občanství apod.) pak mohou posloužit další, již méně učebnicově pojaté publikace – Příběhy Tóry, Izrael soudců a králů, O svobodě a náboženství, Bylo nebylo.

 
 

Vysokoškolská učebnice – svět konfliktů

Publikace Konflikt světů a svět konfliktů se zabývá problémy a konflikty současného světa. Texty se věnují globalizaci a sociální antropologii, rozvojovým problémům světa a ozbrojeným konfliktům. Publikaci doplňuje sada pracovních listů, které mohou sloužit (nejen) v rámci školní práce. Jejich cílem je poskytnout podklady jednak pro inspiraci, jednak jako témata dalších/dílčích výzkumů. Více...

 
   

Maturitní otázky ze zeměpisu

Knihu nakladatelství Fragment (opravené a doplněné vydání publikace nakladatelství Tutor z roku 2006), na které se tvorbou textů, map i grafiky podílelo nakladatelství P3K, doporučujeme všem maturantům i vyučujícím zeměpisu. Kniha o 210 stranách představuje souhrn středoškolské látky, ale především obsahuje testové úlohy s řešením, rady a tipy pro studenty, zajímavosti z oboru apod. Více...

 

Počet škol využívajících Atlas voleb USA, resp. Pracov. listy: 1025 (ZŠ 684, SŠ 309, VOŠ/VŠ 32).

Počet škol využívajících Židovské svátky: 341.

Stav – 29. 6. '07

NOVINKA!

60 let Izraele
Letní škola historie
Materiály ke stažení:

Prezentace – Izrael (.ppt, 17 MB)
Prezentace – Židé (.ppt, 5 MB)
Blízkovýchodní konflikt (.doc, 37 kB)
60 let Státu Izrael – arabsko-izraelský konflikt (.pdf, 230 kb)
Literatura (.doc, 50 kB)

 


  Aktualizace webu 19. 3. 2009, © 2005–2009, P3K (Petr Karas & Karel Kupka),