Kniha Příběhy Tóry (patnáct biblických zamyšlení) Jana Diveckého přibližuje čtenářům:

– základní příběhy Starého zákona s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů (Maimonides, Nachmanides, Raši, …)

kapitoly od Stvoření světa po Mojžíšovo putování pouští seznamují zájemce s obsahem příběhů, důraz je však kladen především na interpretaci významu událostí

– pro snazší pochopení je publikace doplněna slovníkem základních pojmů a přehledem hlavních komentátorů Tóry

Dílo je v našem kontextu výjimečné nejen židovským úhlem pohledu na „obecně známá“ témata, ale také pedagogickým záměrem díla, které v předmluvě ke knize vyzdvihl vrchní zemský rabín Efraim K. Sidon.

 

Ukázka z knihy

 

O autorovi

Jan Divecký (1972) je absolventem ješivy Machon Meir v Jeruzalémě, byl vedoucím pražského rabinátu, v posledních letech vyučuje judaismus na Lauderových školách. Je autorem úspěšné edice komentovaných biblických příběhů, která vychází v Nakladatelství P3K.

 

formát 130×200 mm
laminovaná obálka
vazba V4, 144 stran
ISBN 80-903584-1-1
ISBN 80-903587-1-3
2. vydání (prosinec 2010):
ISBN 978-80-87186-06-0

CENA: 199 Kč
(bez poštovného)

CENA: 89 Kč (e-kniha)

 

Komentované starozákonní příběhy od počátků dobývání Izraele po krále Davida – pokračování úspěšného titulu Příběhy Tóry. Více zde…

 
   
 

  P3K na facebooku   |   www.judaika.cz   |   www.prografis.cz   |   portfolio P3K   |   inzerce v publikacích P3K   |   slovník judaik
Copyright © Nakladatelství P3K s.r.o., 2005–2021,
info@p3k.cz