Základní edice Nakladatelství P3K zahrnují judaika, knihy o historii 20. století a s geografickou tematikou, odborné a naučné-populární publikace. Poskytujeme též vydavatelský servis jako pomoc autorům a organizacím při vydávání jejich publikací. Disponujeme zkušenou redakcí a vlastním grafickým studiem.

 
   
             
   
 
 
Lucie Kupková, Luboš Král: Země očima satelitů
Kniha přírodovědných záhad
Úlohy ve výuce geografie (D. Řezníčková)
 
 


10. 2. 2020

Vychází třetí číslo 29. ročníku časopisu Geografické rozhledy, které vydáváme třetím rokem. Tématem čísla je Blízký východ (náboženství, konflikty, památky – turismus, zemědělství…).26. 11. 2019

Vychází publikace Kritické myšlení.26. 11. 2019

Vychází druhé číslo 29. ročníku časopisu Geografické rozhledy, které vydáváme třetím rokem. Téma je navýsost aktuální – SUCHO.27. 11. 2017

Vychází kniha Někde ještě svítí slunce! Jde o specifickou knihu vzpomínek čsl. rodáka Michaela Gruenbauma, převyprávěnou spisovatelem Toddem Hasak-Lowym.
Strhující paměti psané v první osobě přítomného času sledují očima mladého Michaela stále otřesnější vývoj událostí v nacisty okupovaném Československu. Text je cílen primárně na náctileté čtenáře, ale knihu přečte jedním dechem každý. — Kniha byla zařazena mezi nejlepší knihy mládeži a dětem 2017/2018.

1. 5. 2017
Finišujeme práce na dvou velkých publikacích pro nakladatelství Karolinum (Historický atlas obyvatelstva českých zemí, Atlas náboženství).3. 3. 2017

Vychází publikace Příběh knihy Ester. Kniha komentářů rav Jigala Ariela k biblické knize Ester. Publikace se skládá ze dvou hlavních části – česko-hebrejské bilingvy svitku Ester (v překladu rabína Karola E. Sidona) a komentáře rav Jigala Ariela (v překladu Jana Diveckého). Rav Jigal Ariel je významným izraelským rabínem a patří k nejuznávanějším současným komentátorům tanachických knih. (K dispozici je i elektronická kniha ve standardních formátech.)

1. 9. 2016
Pro Státní zdravotní ústav jsme do tisku připravili publikace Zdravotně rizikové chování mládeže
v Česku
a Zdravotní stav české populace.

12. 3. 2016
Pro Českou geografickou společnost jsme připravili jemný redesign jejích časopisů, tradičního geografického sborníku Geografie a informačního občasníku Informace.

31. 1. 2015
Kromě vlastních publikací jsme se v lednu věnovali také přípravě několika zajímavých publikací pro jiná vydavatelství. Vzpomeňme například publikaci České geografické společnosti Vltavské ostrovy v Praze. Pro autory z Přírodovědecké fakulty UK v Praze jsme v tomto období vydali hned několik publikací (obory chemie, biologie, geografie, geologie) a dlouho avizovaný „atlas DPZ“, publikaci s názvem Dálkový průzkum Země v ochraně přírody.

 
   
 

  P3K na facebooku   |   www.judaika.cz   |   grafické studio   |   portfolio P3K   |   inzerce v publikacích P3K   |   ochrana soukromí
Copyright © Nakladatelství P3K s.r.o., 2005–2020, aktualizace webu 20. 1
. 2020, info@p3k.cz