Úvodní strana    Produkce    E-shop    Pro školy    Profil    Kontakt

 
 
Podpora pro vyučující zeměpisu, dějepisu občanské výchovy/ZSV na ZŠ, SŠ  

Doporučujeme:

Počet škol využívajících Atlas voleb USA, resp. Pracov. listy: 1025 (ZŠ 684, SŠ 309, VOŠ/VŠ 32).

Stav – 29. 6.  ´07

Pracovní listy:
Historie a současnost Spojených států amerických, demokracie, volby, politika, současný svět

(mezioborové – Ze, Dě, Ov/ZSV)

Průřezové téma Výchova demokratického občana lze zpracovat např. formou projektu (Volby, Demokracie, Politické systémy, Formy vlády, ...), příp. integrací mezi předměty. Jako vhodnou pomůcku doporučujeme Atlas prezidentských voleb USA, který lze využít pro práci s následujícími tématy:

  • volby a jejich principy, participace občanů
  • jak se volí většinovým systémem – srovnání s ČR
  • státní zřízení a způsoby vlády
  • zastupitelská demokracie, stranický systém
  • jak se liší původní řecká demokracie od dnešní situace
  • orientace na mapě, základní znalost tematické kartografie
  • porozumění grafickým výstupům (tabulky, grafy, schémata)
  • regionální členění USA
  • moderní dějiny 20. století
Nakladatelství P3K nabízí Pracovní listy, které mají za cíl pomoci vyučujícím při výuce zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy (ZSV). Pokusili jsme se o mezioborový přístup k tématu USA, na jejichž příkladu si žáci osvojují znalosti a dovednosti příbuzných předmětů. Nejde tak jen o seznamování se s USA, jejich současností a historií, ale také o obecné poznatky týkající se voleb a principů fungování demokratických systémů, o rozvoj logického uvažování žáků a jejich schopnosti pracovat s grafy, mapami, internetem atd.

Připravili jsme soubor úloh do hodin, podkladů pro samostatnou práci žáků a studentů, otázek do diskuse, testových úloh i netradičních prvků – s cílem zaujmout žáky a motivovat je k práci s podklady. Listy jsme doplnili politickými, FG i slepými mapami a několika dalšími prvky – to vše, včetně úloh a cvičení, volně ke stažení a k tisku (formát HTML, PDF). Prvky jsou uzpůsobeny pro tisk na A4, příp. černobílé kopírování.

Tyto listy vznikly jako pracovní sešit a současně příručka pro učitele k Atlasu prezidentských voleb USA, nicméně jsou koncipovány daleko šířeji, pokrývají učivo několika předmětů a témat RVP.
 

Zde si můžete stáhnout ukázku pracovních listů (PDF, 200 kB) – obsahuje ukázky úloh, testových otázek, netradičních výukových prvků a doplňkových materiálů.

plnohodnotnou verzi pracovních listů včetně řešení testových úloh si napište na . Obratem vám je e-mailem pošleme (zdarma).

Máte-li zájem o Atlas prezidentských voleb USA (cena 99 Kč), napište na .


 

Aktualizace webu 19. 3. 2009, © 2005–2009, P3K (Petr Karas & Karel Kupka),