Maharal (rabi Löw): Stezka návratu
Překlad a komentáře: Jan Divecký

Ústředním tématem knihy Netivot olam je vnímání etiky lidského konání podložené citáty z Tanachu a Talmudu. Jak napsal rabi Löw v předmluvě své knihy: „Je patrné, že staří učenci kladli lidem na srdce moudrá slova o morálce a mnohá z nich se nacházejí v Talmudu, aby vedla lidi po cestách dobrých a přímých. A zdálo se mi správné tato slova sesbírat a uspořádat. Mým jediným přáním je, aby ten, kdo hledá poučení o morálce, která je v souladu s názory rabínů, našel vše pohromadě, v jedné knize. A nazval jsem tuto knihu Stezkami světa (Netivot olam), na nichž není smrti.“ — Pro toto české vydání jsme vybrali reprezentativní ukázky ze čtyř „stezek“ a jednu kompletní „stezku“ – Stezku návratu.

Kniha vyšla s přispěním Nadace Židovské obce v Praze, Židovského muzea v Praze a Joint Distribution Committee.

 

Ukázka z knihy

 

Edice Sifrej Maharal

Ediční rada s čestným předsedou rav Jehošuou Davidem Hartmanem, ve složení rabín Karol Efrajim Sidon, rabín Menachem Kalchhaim a dr. Jan Divecký, si za svůj úkol vytkla výběr, překlad a postupné vydání vybraných Maharalových spisů v nakladatelství P3K.

 

formát 115×170 mm
pevná vazba (V8b), 144 stran
ISBN 978-80-903587-7-5

CENA: 185 Kč (bez poštovného)

CENA: 99 Kč (ekniha)

 

V edici Sifrej Maharal dále vyšlo: Ner micva, Stezka Tóry, Cesta života (Derech chajim)

 
   
 

  P3K na facebooku   |   www.judaika.cz   |   www.prografis.cz   |   portfolio P3K   |   inzerce v publikacích P3K   |   slovník judaik
Copyright © Nakladatelství P3K s.r.o., 2005–2021,
info@p3k.cz