Ve studii JUDAISMUS V TEREZÍNSKÉM GHETTU se autorka zaměřila na postavení judaismu, na udržování židovských tradic a zvyků v podmínkách terezínského ghetta. Jde o původně disertační práci, která je jen mírně přepracována pro širší veřejnost a doplněna o ilustrační materiál. Téma judaismu v terezínském ghettu nebylo dosud komplexněji probádáno a zpracováno. Knížka se snaží přinést nový pohled na část historie ghetta Terezín. Klade si za cíl na základě dosud málo využitých pramenů, jakými jsou výpovědi a vzpomínky přeživších terezínských vězňů, doložit a objasnit otázku významu a uchovávání židovské tradice jako sociální instituce v kontextu extrémních životních podmínek.

Publikace vychází s podporou Nadace Židovské obce v Praze. Za poskytnutí ilustrací k reprodukci děkujeme Památníku Terezín, Židovskému muzeu v Praze a majitelům sbírek.

 

O autorce

Marta Malá je absolventkou judaistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2006 pracuje jako ředitelka Nadačního fondu obětem holocaustu. Je členkou Českého osvětimského výboru a prezidia Mezinárodního osvětimského výboru. Lektoruje židovské vzdělávací programy pro děti. Ve své diplomové práci se věnovala náboženskému životu v terezínském ghettu, v disertační práci (2011) se pak zaměřila primárně na židovské zvyky a tradice.

 

formát 160×230 mm
vazba V2, 120 stran (zahrnuje barevnou fotografickou přílohu)
ISBN 978-80-87343-99-9

CENA: 149 Kč

 

Komentáře k biblickým Pěti knihám Mojžíšovým od jednoho z nejvýznamnějších novodobých izraelských náboženských filozofů – Ješajahu Leibowitze (1903–1994) v překladu Leo Pavláta. Více zde…

 
   
 

  P3K na facebooku   |   www.judaika.cz   |   www.prografis.cz   |   portfolio P3K   |   inzerce v publikacích P3K   |   slovník judaik
Copyright © Nakladatelství P3K s.r.o., 2005–2021,
info@p3k.cz