Kniha Praktický judaismus se zabývá záležitostmi života praktikujících Židů, jako je kašrut, manželství, modlitby, svátky atd. Nejde však jen o jakýsi „návod“ či přehled halachického práva, vše je doplněno také zdůvodněními a komentáři autora, velké rabínské autority. Kniha obsahuje i texty věnující se specifikům judaismu a židovské ortopraxe, odpovídá ale i na mnoho běžných laických otázek, mj. o důvodech nošení pokrývky hlavy ortodoxních Židů, zdůvodnění minjanu, o příkazu umýt si ruce před jídlem apod. — Přeložil Jiří Blažek.

… POŽEHNÁNÍ — KAŠRUT — MEZUZA — TALIT — TFILIN — KADIŠ — AMIDA — ŠABAT — KIDUŠ — HAVDALA — ROŠ HA-ŠANA — JOM KIPUR — SUKOT — CHANUKA – PURIM — PESACH — BRIT MILA — BAR MICVA — MANŽELSTVÍ — POHŘEB …

Kniha byla vydána s laskavou podporou Daniela J. Kratkeho, Nadace Židovské obce v Praze, Finančního košer portálu Shekel, Nadačního fondu obětem holocaustu, Židovského muzea v Praze.

 

Obsah knihy

Předmluva ke knize

Ukázka z knihy

 

O autorovi

Rav Jisra’el Me’ir Lau – jeden z nejrespektovanějších současných izraelských rabínů, vrchní rabín Tel Avivu, předseda Rady památníku Jad Vašem. V letech 1993–2003 byl vrchním aškenázským rabínem Státu Izrael.
Je stoupencem náboženského sionismu, profiluje se jako relativně umírněný představitel ortodoxie, jako jeden z nemnoha si dokázal získat uznání jak mezi částí ultraortodoxní komunity (charedim), tak i příznivci moderní ortodoxie. Na druhé straně některé jeho výroky na adresu reformního a konzervativního judaismu jsou považovány za silně kontroverzní. V roce 1993 došlo k historickému setkání rava Me’ira Laua s papežem Janem Pavlem II. (jednalo se o první setkání svého druhu od vzniku Státu Izrael). Věnuje se především přednáškové činnosti pro širší veřejnost. Dva roky po odchodu z funkce vrchního rabína obdržel nejvyšší izraelské civilní vyznamenání – Izraelskou cenu. O rok později se jeho jméno dokonce objevilo mezi možnými kandidáty na izraelského prezidenta, což se však setkalo i se značnou kritikou ze strany sekulárních Izraelců.

 

formát 140×205 mm
vazba V8, 368 stran + barevná fotografická příloha
ISBN 978-80-87343-09-8

CENA: 199 Kč (eKniha)

 

Komentáře k biblickým Pěti knihám Mojžíšovým od jednoho z nejvýznamnějších novodobých izraelských náboženských filozofů – Ješajahu Leibowitze (1903–1994) v překladu Leo Pavláta. Více zde…

 
   
 

  P3K na facebooku   |   www.judaika.cz   |   www.prografis.cz   |   portfolio P3K   |   inzerce v publikacích P3K   |   slovník judaik
Copyright © Nakladatelství P3K s.r.o., 2005–2021,
info@p3k.cz