Svým příspěvkem můžete pomoci k vydání některé z našich knih!

Vydávání řady publikací P3K (především v edici judaik) je podmíněno získáváním grantů, dotacemi od nadací, reklamní podporou ze stran organizací, ale v neposlední řadě také sponzorskými příspěvky jednotlivců i společností. Bez této finanční podpory by nebylo možné realizovat řadu vydavatelských počinů (Sifrej Maharal, O svobodě a náboženství atd.).

Této podpory si velmi vážíme a děkujeme všem, kteří umožnili dosud vydávat tyto publikace (Michal Dostál, Daniel J. Kratky, Nadace Židovské obce v Praze, Nadace Židovského muzea v Praze, České vinařství Chrámce, Židovské muzeum v Praze).

Zájemci, kteří jsou ochotni podpořit činnost nakladatelství, nás mohou kontaktovat (petr.karas@p3k.cz, tel.: 603 210 246), velmi tuto pomoc přivítáme. Podporu lze realizovat několika formami: příspěvek na plánovaný konkrétní titul (nabídneme k výběru), inzerce společnosti v připravovaných knihách (více...), příp. necílený finanční příspěvek (v takovém případě P3K samozřejmě dodatečně donátorovi vyúčtuje, na co byly prostředky použity).

Na veškeré přijaté prostředky uzavíráme darovací smlouvy (v případě reklam fakturujeme), vydáváme potvrzení pro daňové účely, poděkování dárcům uvádíme u konkrétních publikací, resp. na našich webových stránkách (pokud si nepřejí zůstat v anonymitě).

Pokud budete chtít (i jen nezávazně) se dotázat na možnosti sponzoringu, prosím, neváhejte. Mnoho našich publikací je malonákladových, mnohdy i velmi malá suma stačí k (spolu)realizaci smysluplného edičního projektu!

Číslo bankovního účtu, kam lze zasílat příspěvky: 2800746926/2010.

 

   
   
 

  P3K na facebooku   |   www.judaika.cz   |   www.prografis.cz   |   portfolio P3K   |   inzerce v publikacích P3K   |   slovník judaik
Copyright © Nakladatelství P3K s.r.o., 2005–2020,
info@p3k.cz