Kniha svátků (Sefer hachagim) provede čtenáře, děti a spolu s nimi jejich rodiče či pedagogy tradicemi a významem jednotlivých židovských svátků. Ilustrace tvoří nedílnou součást knihy a poměrně podrobný text doplňují, odlehčují, a přitom nezlehčují. Každá z kapitol popisuje návštěvu jednoho židovského svátku, který (personifikovaný) přichází navštívit kamarády Chagaje a Chagit. Děti se s jednotlivými svátky seznamují a vyptávají se jich na rozličné podrobnosti a zajímavosti. Po pojednání o svátcích Roš Hašana, Jom Kipur, Sukot, Simchat Tora, Chanuka, Tubišvat, Purim, Pesach, Lag baomer a Šavuot knihu uzavírá kapitola věnovaná Šabatu.

 

Ukázka z knihy

 

Poděkování patří všem, díky nimž jsme český překlad Knihy svátků mohli vydat: Jechielu Bar-Chaimovi, který nám knihu věnoval; Jiřině Šedinové, jež poskytla odborné doporučení k vydání českého překladu; autorovi rabínu Menachemu Hakohenovi, který bezplatně souhlasil s vydáním; izraelskému nakladateli Odedu Modanovi, jenž bezplatně poskytl práva k českému vydání; rabínu Jehudovi Ješarimovi, který v době svého působení v Praze spolupracoval na vydání knihy; rabínu Menachemu Kalchheimovi, jenž zprostředkoval souhlas izraelského nakladatele s českým vydáním. (Oba rabíni pracovali jako šaliachové v rámci rabinátu ŽOP.) A především patří dík Kateřině Bíglové, vedoucí židovského Programu Lauderovy školky ve FMŠ Na Výšinách, která české vydání iniciovala a zásadně přispěla k úspěchu vydání.
České vydání jsme realizovali i díky velkorysé finanční podpoře paní Hany Kroonenberg (Nizozemsko). Přispěli také Aharon a Tamar Amit (Ženeva, Švýcarsko) a Roger a Rebecca Fine (Millton Town, USA).
Za finanční podporu dále děkujeme Nadaci Židovské obce v Praze.

Anonce Obecní noviny (jpg), recenze Roš chodeš (jpg), recenze na serveru iLiteratura 

formát 270×210 mm
laminovaná obálka
vazba V8, 88 stran
ISBN
978-80-87343-96-8

CENA: 209 Kč
(bez poštovného)

 

Komentované starozákonní příběhy od počátků dobývání Izraele po krále Davida – pokračování úspěšného titulu Příběhy Tóry. Více zde…

 
   
 

  P3K na facebooku   |   www.judaika.cz   |   www.prografis.cz   |   portfolio P3K   |   inzerce v publikacích P3K   |   slovník judaik
Copyright © Nakladatelství P3K s.r.o., 2005–2021,
info@p3k.cz