vlastní edice • publikace na klíč • redakční práce • mapy • grafické studio • malonákladový tisk
       
   
   

 

 
   

jsou recenzovaný časopis pro učitele, vysokoškolské studenty a vážné zájemce o geografii.

  • aktuální témata odborně a objektivně
  • odborná témata populárně
  • podpora celoživotního vzdělávání

Časopis vychází 5× ročně, ročník 2018/2019 bude již osmadvacátý! Rozsah čísla: 36/40 stran A4 (včetně obálky).

Hlavní část časopisu je věnována odborným a přehledovým článkům k tématu daného čísla. Do rubriky Geografie a škola jsou zařazovány didaktické články, nabízející aplikace dané problematiky do výuky geografie/zeměpisu či pojednávající o školské praxi s geografií spojené. Rubrika Výzkum, vývoj a inovace nabízí především původní odborné články zaměřené na výzkum, vývoj a inovace v geografii...

Od loňského roku vydáváme časopis v novém, moderním designu. Od května 2018 časopis distribuuje společnost SEND.

PŘEDPLATNÉ (formulář, bližší informace) – 335 Kč za rok (5 čísel)

INZERCE – pro prezentaci Vaší firmy je k dispozici zadní strana obálky časopisu – cena inzerce 11 000 Kč bez DPH. Bližší informace na emailu petr.karas@p3k.cz.

Geografické rozhledy vydáváme pro Českou geografickou společnost.

Česká geografická společnost

 

 

Témata ročníku 2018/2019

  • 100 let republiky
  • Svět v obrazech
  • Země v pohybu
  • Jižní Asie
  • Příroda ve službách člověka

ISSN 1210-3004
MIČ E 5922

 
   
 

  P3K na facebooku   |   www.judaika.cz   |   grafické studio   |   portfolio P3K   |   inzerce v publikacích P3K   |   slovník judaik
Copyright © Nakladatelství P3K s.r.o., 2005–2019,
info@p3k.cz