Rav Jigal Ariel: Příběh knihy Ester
P
řeklad komentáře: Jan Divecký, překlad Megilat Ester: Karol E. Sidon

Kniha komentářů rav Jigala Ariela k biblické knize Ester. Publikace se skládá ze dvou hlavních části – česko-hebrejské bilingvy svitku Ester (v překladu rabína Karola E. Sidona) a komentáře rav Jigala Ariela (v překladu Jana Diveckého). Rav Jigal Ariel je významným izraelským rabínem a patří k nejuznávanějším současným komentátorům tanachických knih.

Rav Jigal Ariel se narodil v roce 1946 do jeruzalémské rodiny Mošeho a Ester Stiglitzových. Stejně jako tři starší bratři (Jaakov, Jisrael a Joezer) studoval na rabínských školách zbožného sionismu (Merkaz Harav). V šedesátých letech minulého století se podílel na založení a rozvoji ješivy v Netivot. V sedmdesátých letech se přestěhoval na sever na Golanské výšiny, kde byl jedním ze zakladatelů osady Nov, v níž se stal ředitelem talmudické školy Ješivat Hagolan. Po odchodu do důchodu zůstává i nadále veřejně a publikačně činný.

Publikace vychází za podpory Nadace Židovské obce v Praze a Nadačního fondu obětem holocaustu.

 

formát 135×200 mm
měkká vazba (V4), 208 stran
ISBN
978-80-87343-62-3

CENA: 199 Kč (bez poštovného)

CENA: 119 Kč

 

Komentované starozákonní příběhy od počátků dobývání Izraele po krále Davida – pokračování úspěšného titulu Příběhy Tóry. Více zde…

 
   
 

  P3K na facebooku   |   www.judaika.cz   |   www.prografis.cz   |   portfolio P3K   |   inzerce v publikacích P3K   |   slovník judaik
Copyright © Nakladatelství P3K s.r.o., 2005–2021,
info@p3k.cz