Ner micva – O svátku Chanuka (Maharal)

Cena:185.00
Vložit do košíku

Spis rabi Löwa – Ner micva (Světlo příkazu) – se věnuje tématu osmidenního svátku Chanuka. Z Maharalova pohledu nebyly události Makabejského povstání izolovanou epizodou židovských dějin. Vždyť nic na světě se neděje náhodně, a tím méně pak události spjaté s židovským národem, Tórou a Chrámem. Maharal před námi odkrývá velkolepý scénář, zakotvený již v okamžiku stvoření světa, a při hledání odpovědí na palčivé otázky se vydává k samotným kořenům judaismu, k tanachickým textům a jejich výkladům.

Text je rozdělen do základních osmi kapitol (svící), každá z nich je doplněna vysvětlujícím komentářem (šamašem). Opoznámkovaný překlad uzavřel vrchní zemský rabín K. E. Sidon doslovem, v němž se věnuje významu Maharala a jeho díla (součástí jsou jeho základní životopisná data a bibliografie). Texty jsou doplněny abecedně řazeným slovníkem vybraných pojmů.

Autoři: Rabi Löw (Maharal), Jan Divecký (překlad a komentáře), Karol E. Sidon (doslov)
ISBN 80-903587-5-6
Počet stran 136 (formát B6)
Vázaná vazba
vyd. 1., 2006

V edici Sifrej Maharal dále vyšlo:
Stezka návratu
Stezka návratu