Praktický judaismus (Rav Jisra’el Me’ir Lau) (EKNIHA)

Cena:199.00
Vložit do košíku

Kniha Praktický judaismus se zabývá záležitostmi života praktikujících Židů, jako je kašrut, manželství, modlitby, svátky atd. Nejde však jen o jakýsi „návod“ či přehled halachického práva, vše je doplněno také zdůvodněními a komentáři autora, velké rabínské autority. Kniha obsahuje i texty věnující se specifikám judaismu a židovské ortopraxe, odpovídá ale i na mnoho běžných laických otázek, mj. o důvodech nošení pokrývky hlavy ortodoxních Židů, zdůvodnění minjanu, o příkazu umýt si ruce před jídlem apod. — eKniha jen ve formátu PDF (obsahuje hebrejštinu, která činí části čteček velké problémy, proto o převodu do epub/mobi zatím neuvažujeme)