Základní edice Nakladatelství P3K zahrnují judaika, knihy o historii 20. století a s geografickou tematikou, odborné a naučné-populární publikace. Poskytujeme též vydavatelský servis jako pomoc autorům a organizacím při vydávání jejich publikací. Disponujeme zkušenou redakcí a vlastním grafickým studiem.

 
   
             
   
 
 
Lucie Kupková, Luboš Král: Země očima satelitů
Kniha přírodovědných záhad
Úlohy ve výuce geografie (D. Řezníčková)
 
 

21. 11. 2020
Do distribuce byla uvedena novinka vydaná ve spolupráci s Jiřím Blažkem: klasický traktát Pirkej avot (Výroky otců). Jen těžko může chybět ve Vaší knihovně!

21. 10. 2020
Do distribuce byla uvedena novinka Judaismus v terezínském ghettu.15. 10. 2020

Vychází první číslo 30. ročníku časopisu Geografické rozhledy.

3. 4. 2020
Upozorňujeme na zajímavou kampaň Moravské zemské knihovny v Brně. Zde více.28. 3. 2020

Vychází Kniha svátků. Publikace přístupnou formou seznamuje dětské čtenáře s nejvýznamnějšími židovskými svátky.
16. 3. 2020
Poštovné na tituly našeho nakladatelství nyní zdarma! Připomínáme, že jedním z předpokladů úspěšného boje s koronavirem je psychická pohoda – a k ní knížky z našeho (a jistě nejen našeho) nakladatelství přispějí určitě víc než sledování tiskových konferencí a studium epidemiologických křivek. ;)10. 2. 2020

Vychází třetí číslo 29. ročníku časopisu Geografické rozhledy, které vydáváme třetím rokem. Tématem čísla je Blízký východ (náboženství, konflikty, památky – turismus, zemědělství…).26. 11. 2019

Vychází publikace Kritické myšlení.26. 11. 2019

Vychází druhé číslo 29. ročníku časopisu Geografické rozhledy, které vydáváme třetím rokem. Téma je navýsost aktuální – SUCHO.27. 11. 2017

Vychází kniha Někde ještě svítí slunce! Jde o specifickou knihu vzpomínek čsl. rodáka Michaela Gruenbauma, převyprávěnou spisovatelem Toddem Hasak-Lowym.
Strhující paměti psané v první osobě přítomného času sledují očima mladého Michaela stále otřesnější vývoj událostí v nacisty okupovaném Československu. Text je cílen primárně na náctileté čtenáře, ale knihu přečte jedním dechem každý. — Kniha byla zařazena mezi nejlepší knihy mládeži a dětem 2017/2018.

1. 5. 2017
Finišujeme práce na dvou velkých publikacích pro nakladatelství Karolinum (Historický atlas obyvatelstva českých zemí, Atlas náboženství).3. 3. 2017

Vychází publikace Příběh knihy Ester. Kniha komentářů rav Jigala Ariela k biblické knize Ester. Publikace se skládá ze dvou hlavních části – česko-hebrejské bilingvy svitku Ester (v překladu rabína Karola E. Sidona) a komentáře rav Jigala Ariela (v překladu Jana Diveckého). Rav Jigal Ariel je významným izraelským rabínem a patří k nejuznávanějším současným komentátorům tanachických knih. (K dispozici je i elektronická kniha ve standardních formátech.)

1. 9. 2016
Pro Státní zdravotní ústav jsme do tisku připravili publikace Zdravotně rizikové chování mládeže
v Česku
a Zdravotní stav české populace.

12. 3. 2016
Pro Českou geografickou společnost jsme připravili jemný redesign jejích časopisů, tradičního geografického sborníku Geografie a informačního občasníku Informace.

31. 1. 2015
Kromě vlastních publikací jsme se v lednu věnovali také přípravě několika zajímavých publikací pro jiná vydavatelství. Vzpomeňme například publikaci České geografické společnosti Vltavské ostrovy v Praze. Pro autory z Přírodovědecké fakulty UK v Praze jsme v tomto období vydali hned několik publikací (obory chemie, biologie, geografie, geologie) a dlouho avizovaný „atlas DPZ“, publikaci s názvem Dálkový průzkum Země v ochraně přírody.

 
   
 

  P3K na facebooku   |   www.judaika.cz   |   grafické studio   |   portfolio P3K   |   inzerce v publikacích P3K   |   ochrana soukromí
Copyright © Nakladatelství P3K s.r.o., 2005–2021, aktualizace webu 8. 2
. 2021, info@p3k.cz