Školní atlas světa | Kartografie Praha, a. s. | 2004 | formát 230×320
sazba, zlom, layout vnitřní části, lektorace