Regionální průvodci (7 titulů) | Kartografie Praha, a. s. | 2001–2005 | formát 120×200
sazba, zlom, layout vnitřní části, redakce publikace Jeseníky