Publikace pro katedru sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK Praha (>20 titulů) | 1997–2006 | formát 158×228
sazba, zlom, kompletní layout