Stezka Tóry (Maharal)

Cena:185.00
Vložit do košíku

Ústředním tématem knihy Netivot olam je Maharalovo vnímání etiky lidského konání podložené citáty z Tanachu a Talmudu.


Jak napsal rabi Löw v předmluvě své knihy: „Je patrné, že staří učenci kladli lidem na srdce moudrá slova o morálce a mnohá z nich se nacházejí v Talmudu, aby vedla lidi po cestách dobrých a přímých. A zdálo se mi správné tato slova sesbírat a uspořádat. Mým jediným přáním je, aby ten, kdo hledá poučení o morálce, která je v souladu s názory rabínů, našel vše pohromadě, v jedné knize. A nazval jsem tuto knihu Stezkami světa (Netivot olam), na nichž není smrti.“
Po knize Stezka návratu (2007), která obsahuje reprezentativní ukázky ze čtyř „stezek“ a jednu kompletní „stezku“, představujeme nyní českému čtenáři stěžejní a nejobtížnější část Netivot olam, Stezku Tóry.


Autoři: Rabi Löw (Maharal), Jan Divecký (překlad a komentáře)
ISBN 978-80-87186-01-5
Počet stran 136 (formát B6)
Vázaná vazba
vyd. 1., 2008

V edici Sifrej Maharal dále vyšlo:
Ner micva (O svátku Chanuka)
Stezka návratu