Základní edice Nakladatelství P3K zahrnují judaika, knihy o historii 20. století a s geografickou tematikou, odborné a naučné-populární publikace. Poskytujeme též vydavatelský servis jako pomoc autorům a organizacím při vydávání jejich publikací. Disponujeme zkušenou redakcí a vlastním grafickým studiem.

 
   
             
   
 
 
Lucie Kupková, Luboš Král: Země očima satelitů
 
 

10. 12. 2015
Nová kniha! – Přežil jsem peklo gulagu
Vzpomínky Egona Morgensterna, který při útěku před nacismem skončil v Pobaltí, kde byl zatčen sovětskou NKVD a následně deportován do tábora gulagu... Více...

1. 9. 2015
Připraveno a vydáno několik titulů vzešlých ze spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, tentokrát pro projekt TEMI (Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated).

SRDEČNĚ ZVEME!
Noc literatury 2015 - známý literární happening - netradičním způsobem přiblíží současnou evropskou literaturu v nových českých překladech. Akvarely pro Mengeleho - LIDIA OSTAŁOWSKA (PL) - Farní sbor Českobratrské církve evangelické - Zikmunda Wintra 15, Dejvice - středa 13. května

Setkání s Lidií Ostałowskou v Brně
– pořádá Polský institut – 14. 5. 2015, 18.00 Skleněná louka - Centrum současného umění, Kounicova 23, Brno

Svět knihy – sobota 16. 5. 2015, Praha-Holešovice, 14.00 – autogramiáda na stánku Polského institutu, 15.00 – setkání s L. Ostałowskou – Komorní sál1. 3. 2015

Dovolujeme si doporučit dvě naše úspěšné novinky: Akvarely pro MengelehoOsudy ve stínu šoa.

10. 2. 2015
10 let nakladatelství! To není jen 73 vydaných titulů a přes dvě stovky dalších publikací a periodik, na kterých jsme se podíleli. Byla to také spousta radosti, když z něčeho, co zpočátku nemá tvar, vznikne Kniha, a možnost inspirativní spolupráce s mimořádnými lidmi. Takže vzhůru do dalších deseti let! :-)

31. 1. 2015
Kromě vlastních publikací jsme se v lednu věnovali také přípravě několika zajímavých publikací pro jiná vydavatelství. Vzpomeňme například publikaci České geografické společnosti Vltavské ostrovy v Praze. Pro autory z Přírodovědecké fakulty UK v Praze jsme v tomto období vydali hned několik publikací (obory chemie, biologie, geografie, geologie) a dlouho avizovaný „atlas DPZ“, publikaci s názvem Dálkový průzkum Země v ochraně přírody.

11. a 13. 4. 2014
70 let od výsadku Clay-Eva. Účastnili jsme se jak slavnosti v obci Hostišová (Zlínský kraj), tak publikaci Clay-Eva ve vzpomínkách… prezentovali v neděli na Malé Skále u Turnova (odtud pocházel Čestmír Šikola, radista skupiny). Pár fotografií najdete zde.

18. 2. 2014
NOVINKA! Na knižní pulty zamířil překlad básnických sbírek Jiřího M. Langera! Více…

31. 12. 2013
Aktualizované vydání Atlasu prezidentských voleb USA. Oproti prvnímu vydání rozšiřuje rozpětí let na 1896–2012. Zájemci si mohou napsat o eKnihu (pdf) na mail objednavky@p3k.cz (89 Kč). Všichni facebookoví fanoušci Nakladatelství P3K a také všichni kupci předchozího vydání mají eKnihu ZDARMA. Tištěná verze atlasu bude k dispozici jen v omezeném nákladu (sběratelská „lahůdka“). Více…

16.–19. 5. 2013
Úspěšná účast Nakladatelství P3K na knižním veletrhu Svět knihy v pražských Holešovicích. Foto 1 / foto 2.

24. 1. 2013
Prezentace knihy Praktický judaismus v Košicích – mimořádný zážitek. Do bývalé neologické synagogy, dnes Domu umenia, dorazilo 500 hostů. Beseda měla skvělou atmosféru. Ještě nikdy nemělo představení knih Nakladatelství P3K tolik zájemců a neprodalo se tolik knih. Děkujeme. Hostům, zájemcům a v neposlední řádě organizátorům – B'nai B'rith Concordia a Židovské náboženské obci v Košicích.

10. 3. 2012
Mohutně pomáháme na svět publikacím z projektu OPPA (projekt Přírodovědecké fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze). Do konce dubna vyjde cca 25 útlých brožur pro učitele (témata: matematika, fyzika, chemie, biologie, geografie, geologie). Publikace jsou zajímavé nejen pro kantory. :-).

 
   
 

  P3K na facebooku   |   www.judaika.cz   |   grafické studio   |   portfolio P3K   |   inzerce v publikacích P3K   |   slovník judaik
Copyright © Nakladatelství P3K s.r.o., 2005–2016, aktualizace webu 3. 1
. 2016, info@p3k.cz