Základní edice Nakladatelství P3K zahrnují judaika, knihy o historii 20. století a s geografickou tematikou, odborné a naučné-populární publikace. Poskytujeme též vydavatelský servis jako pomoc autorům a organizacím při vydávání jejich publikací. Disponujeme zkušenou redakcí a vlastním grafickým studiem.

 
   
             
   
 
 
Lucie Kupková, Luboš Král: Země očima satelitů
Kniha přírodovědných záhad
Úlohy ve výuce geografie (D. Řezníčková)
 
 7. 10. 2019

Vychází první číslo 29. ročníku časopisu Geografické rozhledy, které vydáváme třetím rokem.

1. 10. 2019
V průběhu roku jsme usilovně pracovali na publikacích vydávaných pro jiná nakladatelství, univerzity a další organizace (Univerzita Karlova, Česká geografická společnost, Nová škola), s podzimem chystáme do tiskáren řadu našich publikací. Můžete se těšit na ilustrované vydání židovských svátků pro děti, životopisnou publikaci o skladateli Gideonu Kleinovi a zajímavou (tematicky velmi aktuální!) brožurku o Kritickém myšlení. Tak snad nebývalý letošní přetlak v tiskárnách naše distribuční plány neochromí. :-)

1. 7. 2019
Tématu výsadku Clay-Eva se věnuje i publikace Clay-Eva volá z Blazic, která je volně ke stažení. Více zde.8. 12. 2018

Vychází publikace Vasil Dulov, Jindřich Fiala: Na frontu přes gulag. Životopisná kniha Vasila Dulova napsaná formou rozhovoru, který vedl Jindřich Fiala. Vasil Dulov přežil gulag, východní frontu za 2. světové války, komunistický režim v Československu... V knize otevřeně popisuje veškeré strasti, které ho za těchto temných období provázely.

27. 11. 2018
Kniha Někde ještě svítí slunce byla zařazena mezi nejlepší knihy mládeži a dětem 2017/2018.

10. 10. 2018
Vyšlo první číslo 28. ročníku Geografických rozhledů, které vydáváme.

27. 11. 2017
Vychází kniha Někde ještě svítí slunce! Jde o specifickou knihu vzpomínek čsl. rodáka Michaela Gruenbauma, převyprávěnou spisovatelem Toddem Hasak-Lowym.
Strhující paměti psané v první osobě přítomného času sledují očima mladého Michaela stále otřesnější vývoj událostí v nacisty okupovaném Československu. Text je cílen primárně na náctileté čtenáře, ale knihu přečte jedním dechem každý. — Kniha byla zařazena mezi nejlepší knihy mládeži a dětem 2017/2018.

1. 5. 2017
Finišujeme práce na dvou velkých publikacích pro nakladatelství Karolinum (Historický atlas obyvatelstva českých zemí, Atlas náboženství).

3. 3. 2017
Vychází publikace Příběh knihy Ester. Kniha komentářů rav Jigala Ariela k biblické knize Ester. Publikace se skládá ze dvou hlavních části – česko-hebrejské bilingvy svitku Ester (v překladu rabína Karola E. Sidona) a komentáře rav Jigala Ariela (v překladu Jana Diveckého). Rav Jigal Ariel je významným izraelským rabínem a patří k nejuznávanějším současným komentátorům tanachických knih. (K dispozici je i elektronická kniha ve standardních formátech.)

1. 9. 2016
Pro Státní zdravotní ústav jsme do tisku připravili publikace Zdravotně rizikové chování mládeže
v Česku
a Zdravotní stav české populace.

12. 3. 2016
Pro Českou geografickou společnost jsme připravili jemný redesign jejích časopisů, tradičního geografického sborníku Geografie a informačního občasníku Informace.

31. 1. 2015
Kromě vlastních publikací jsme se v lednu věnovali také přípravě několika zajímavých publikací pro jiná vydavatelství. Vzpomeňme například publikaci České geografické společnosti Vltavské ostrovy v Praze. Pro autory z Přírodovědecké fakulty UK v Praze jsme v tomto období vydali hned několik publikací (obory chemie, biologie, geografie, geologie) a dlouho avizovaný „atlas DPZ“, publikaci s názvem Dálkový průzkum Země v ochraně přírody.

 
   
 

  P3K na facebooku   |   www.judaika.cz   |   grafické studio   |   portfolio P3K   |   inzerce v publikacích P3K   |   ochrana soukromí
Copyright © Nakladatelství P3K s.r.o., 2005–2019, aktualizace webu 25. 2
. 2019, info@p3k.cz